Tag Archive: 20

وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شد

وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شدحدود یکماه پس از اعلام رئیس بنیاد مسکن در خصوص افزایش سه میلیون تومانی سقف وام مسکن روستایی در سال … وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شد حدود یکماه… (READ MORE)