Tag Archive: ۱۸

وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شد

وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شدحدود یکماه پس از اعلام رئیس بنیاد مسکن در خصوص افزایش سه میلیون تومانی سقف وام مسکن روستایی در سال … وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شد حدود یکماه… (READ MORE)

ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۱۸ اردیبهشت

ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۱۸ اردیبهشتبیان رهبر انقلاب در روز مبعث، تیتر اکثر روزنامه های صبح کشور بود؛ در برنامه غیررسمی، مطالب شاخص روزنامه ها مطرح می شود.۱۹:۵۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ اردیبهشت ویدئو/ غیررسمی، شنبه ۱۸ اردیبهشت بیان رهبر انقلاب… (READ MORE)