ویدئو/ غیررسمی، پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵
از نشست سران سه قوا تا پیگیری حقوقهای نجومی مدیران در تیتر نخست روزنامه های کشور؛ برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۱:۱۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۷ خرداد


ویدئو/ غیررسمی، پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵

از نشست سران سه قوا تا پیگیری حقوقهای نجومی مدیران در تیتر نخست روزنامه های کشور؛ برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۱:۱۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۷ خرداد


ویدئو/ غیررسمی، پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵

خبر جدید