اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای پرتاب زباله از ماشین

اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای پرتاب زباله از ماشین
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا از اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای رانندگان و سرنشینان خودرو در شهرهای بزرگ و معابر برون شهری به علت تخلف پرتاب زباله از ماشین خبر داد.
۱۶:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۷ خرداد


اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای پرتاب زباله از ماشین

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا از اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای رانندگان و سرنشینان خودرو در شهرهای بزرگ و معابر برون شهری به علت تخلف پرتاب زباله از ماشین خبر داد.
۱۶:۵۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۷ خرداد


اعمال جریمه ۳۰ هزار تومانی برای پرتاب زباله از ماشین

عکس