Tag Archive: آغاز مجموعه

آغاز تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت + سند

آغاز تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت + سندلزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تغییرات متعدد در مجموعه وزارت نفت را کلید زد و نخستین نامه وزیر نفت در این خصوص، از ایجاد تغییر در هیئت مدیره شرکت ملی… (READ MORE)