Tag Archive: آزادسازی آینده

آزادسازی قیمت خودرو در ۱۰ سال آینده

وزیر صنعت از تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو خبر داد و گفت: براساس این برنامه راهبردی، قیمت خودرو ظرف ۱۰ سال باید آزاد شود. خبر جدید آخرین اخبار ورزشی