مسخره ترین و عجیب ترین شروط فوتبالی + عکس

با خواندن بعضی از قراردادها،شروط جالب و حتی خنده داری به چشم می خورد که ذکر آنها شاید برای شما هم جذاب باشد.

گوشی

تکنولوژی جدید