بازداشت شش نفر در بروکسل

بازداشت شش نفر در بروکسل
پلیس بلژیک شش مظنون مرتبط با اقدامات تروریستی بروکسل را دستگیر کرد.
۰۸:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


بازداشت شش نفر در بروکسل

پلیس بلژیک شش مظنون مرتبط با اقدامات تروریستی بروکسل را دستگیر کرد.
۰۸:۰۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


بازداشت شش نفر در بروکسل

اس ام اس

لردگان