العبادی به سران عرب: داعش دشمن است نه بسیج!

العبادی به سران عرب: داعش دشمن است نه بسیج!
نمایندۀ ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق تأکید کرد که نخست وزیر این کشور با ارسال پیامهایی به سران و پادشاهان عرب تلاش کرده تا واقعیت نبرد فلوجه را برای آنان روشن سازد.
۲۳:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


العبادی به سران عرب: داعش دشمن است نه بسیج!

نمایندۀ ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق تأکید کرد که نخست وزیر این کشور با ارسال پیامهایی به سران و پادشاهان عرب تلاش کرده تا واقعیت نبرد فلوجه را برای آنان روشن سازد.
۲۳:۲۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


العبادی به سران عرب: داعش دشمن است نه بسیج!

مرکز فیلم