بررسی مناسبات دفاعی ایران و روسیه در سفر وزیر دفاع به مسکو

بررسی مناسبات دفاعی ایران و روسیه در سفر وزیر دفاع به مسکو
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور شرکت در پنجمین همایش سالانه بین المللی امنیت به روسیه رفته است.
۰۸:۰۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


بررسی مناسبات دفاعی ایران و روسیه در سفر وزیر دفاع به مسکو

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور شرکت در پنجمین همایش سالانه بین المللی امنیت به روسیه رفته است.
۰۸:۰۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۸ اردیبهشت


بررسی مناسبات دفاعی ایران و روسیه در سفر وزیر دفاع به مسکو

آپدیت آفلاین نود 32

wolrd press news