آمریکایی ها چقدر از درآمدشان را پس انداز می کنند؟

آمریکایی ها چقدر از درآمدشان را پس انداز می کنند؟
یک موسسه تحقیقات شغلی اعلام کرده که حدود 26 درصد ازکارگران متاهل می گویند که همسرشان کمتر از هزار دلار پس انداز می کند و 16 درصد دیگر …

آمریکایی ها چقدر از درآمدشان را پس انداز می کنند؟

یک موسسه تحقیقات شغلی اعلام کرده که حدود 26 درصد ازکارگران متاهل می گویند که همسرشان کمتر از هزار دلار پس انداز می کند و 16 درصد دیگر …
آمریکایی ها چقدر از درآمدشان را پس انداز می کنند؟

دانلود سریال و آهنگ

تکست آهنگ