هشدارآبی وزیر نیرو

هشدارآبی وزیر نیرو
وزیر نیرو با هشدار درباره وضع منابع آبی کشور گفت: بارندگی در ایران یک سوم متوسط بارش کل کره زمین است و ما از نظر آب فقیر هستیم.
۰۷:۵۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳ مرداد


هشدارآبی وزیر نیرو

وزیر نیرو با هشدار درباره وضع منابع آبی کشور گفت: بارندگی در ایران یک سوم متوسط بارش کل کره زمین است و ما از نظر آب فقیر هستیم.
۰۷:۵۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳ مرداد


هشدارآبی وزیر نیرو

خرید بک لینک قوی

اتومبیل