دولتی‌ها در روزهای 19 و 23 رمضان دیرتر سر کار می‌روند

دولتی‌ها در روزهای 19 و 23 رمضان دیرتر سر کار می‌روند
هیات وزیران در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور مصوب کرد با توجه به فرا رسیدن شب های قدر، زمان شروع به کار تمامی …

دولتی‌ها در روزهای 19 و 23 رمضان دیرتر سر کار می‌روند

هیات وزیران در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور مصوب کرد با توجه به فرا رسیدن شب های قدر، زمان شروع به کار تمامی …
دولتی‌ها در روزهای 19 و 23 رمضان دیرتر سر کار می‌روند

تکنولوژی جدید