شوخی کاربران فضای مجازی با شغل جدید ایرج عرب

شوخی کاربران فضای مجازی با شغل جدید ایرج عرب

ایرج عرب مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس که عملکردش باعث انتقاد هواداران پرسپولیس شده بود در فضای مجازی سوژه شوخی کاربران قرار گرفت و با انتشار تصویر زیر ، قصابی را شغل جدید او دانسته اند !

ایرج عرب

ایرج عرب سابقه مدیرعاملی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس را دارد.
او در گذشته سمت سرپرست اداره کل حراست وزارت ورزش و جوانان را نیز به عهده داشته‌است.
عرب روز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۸ از مقام مدیرعاملی پرسپولیس استعفاء داد و انصاری فرد جایگزین او شد.