3740 پناهجو امسال در دریای مدیترانه غرق شدند

3740 پناهجو امسال در دریای مدیترانه غرق شدند
سازمان ملل متحد با اشاره به کاهش تعداد آوارگان ورودی به اروپا در سال جاری، اعلام کرد از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون 3740 نفر پناهجو در مسیر دستیابی به آن قاره در دریای مدیترانه غرق شده اند.

3740 پناهجو امسال در دریای مدیترانه غرق شدند