محرمِ رفت و برگشت، این بار برای همیشه رفت!/ کاپیتان از فوتبال خداحافظی کرد + عکس و فیلم

محرمِ رفت و برگشت، این بار برای همیشه رفت!/ کاپیتان از فوتبال خداحافظی کرد + عکس و فیلم
محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان عصر امروز برای همیشه از میادین فوتبالی خداحافظی کرد.

محرمِ رفت و برگشت، این بار برای همیشه رفت!/ کاپیتان از فوتبال خداحافظی کرد + عکس و فیلم