ما جرعه نوش ساقی عطشان کربلا/ما تشنه‌ایم یاد تو دریاست یاحسین

ما جرعه نوش ساقی عطشان کربلا/ما تشنه‌ایم یاد تو دریاست یاحسین
علی داودی شاعر مجموعه «گاهی حواست نیست» شعری با مضمون قیام حسینی سروده است.

ما جرعه نوش ساقی عطشان کربلا/ما تشنه‌ایم یاد تو دریاست یاحسین