فیلم/ درگیری شدید بین طرفداران فوتبال در لیگ روسیه

فیلم/ درگیری شدید بین طرفداران فوتبال در لیگ روسیه

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۴۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

درگیری بین ده ها تن از طرفداران فوتبال در لیگ روسیه منجر به زخمی شدن چهار نفر شد.

فیلم/ درگیری شدید بین طرفداران فوتبال در لیگ روسیه