فرزند چهارم شهید مدافع حرم بلباسی همنام با بانوی صبر و مقاومت

فرزند چهارم شهید مدافع حرم بلباسی همنام با بانوی صبر و مقاومت
آخرین یادگار شهید محمد بلباسی با اسوه صبر و مقاومت زینب(س) همنام شد؛ «زینب» همان‌ بانویی که پدر برای دفاع از حریم متبرکش جان شیرینش را فدا کرد.

فرزند چهارم شهید مدافع حرم بلباسی همنام با بانوی صبر و مقاومت