عربستان «تعز» را بمباران کرد؛ 17 غیرنظامی کشته شدند

عربستان «تعز» را بمباران کرد؛ 17 غیرنظامی کشته شدند
در حمله جنگنده‌های سعودی به خانه‌های شهروندان یمنی در تعز دست کم 17 غیرنظامی کشته شدند.

عربستان «تعز» را بمباران کرد؛ 17 غیرنظامی کشته شدند