شمار قربانیان جنایت هولناک عربستان در صنعا به مرز 900 کشته و زخمی رسید

شمار قربانیان جنایت هولناک عربستان در صنعا به مرز 900 کشته و زخمی رسید
وزارت بهداشت یمن اعلام کرد شمار قربانیان حمله روز شنبه (دیروز) عربستان به صنعا به مرز 900 کشته و زخمی رسیده و احتمال افزایش قربانیان نیز وجود دارد.

شمار قربانیان جنایت هولناک عربستان در صنعا به مرز 900 کشته و زخمی رسید