دهمین مراسم نوگلان حسینی

دهمین مراسم نوگلان حسینی

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

مراسم دهمین دوره معرفی دانش آموزان برتر مداح تهران برگزار شد.

دهمین مراسم نوگلان حسینی