خلاصه بازی: گسترش فولاد 3-0 پدیده (سوپرگل خالقی فر)

خلاصه بازی: گسترش فولاد 3-0 پدیده (سوپرگل خالقی فر)

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

خلاصه بازی: گسترش فولاد 3-0 پدیده (سوپرگل خالقی فر)