حاتمی‌کیا: برای ساخت فیلم به سوریه نرفتم/ پیشنهاد سردار سلیمانی برای ساخت «آن بیست‌وسه نفر» محرمانه بود

حاتمی‌کیا: برای ساخت فیلم به سوریه نرفتم/ پیشنهاد سردار سلیمانی برای ساخت «آن بیست‌وسه نفر» محرمانه بود
حاتمی‌کیا گفت: از مدتها پیش باید به سفر سوریه می‌رفتم اما هر دفعه که می‌گفتم کسی من را نمی‌‌برد این بار قرعه به نامم افتاد و به سوریه رفتم.

حاتمی‌کیا: برای ساخت فیلم به سوریه نرفتم/ پیشنهاد سردار سلیمانی برای ساخت «آن بیست‌وسه نفر» محرمانه بود