جنایت صنعا؛ محصول توطئه مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود

جنایت صنعا؛ محصول توطئه مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای با محکومیت شدید جنایت صنعا، این جنایت را محصول توطئه مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود دانست.

جنایت صنعا؛ محصول توطئه مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و آل سعود