تهدید روسیه به وتوی طرح فرانسه وانگلیس در خصوص سوریه

تهدید روسیه به وتوی طرح فرانسه وانگلیس در خصوص سوریه
نماینده روسیه در شورای امنیت در واکنش به ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای در خصوص حلب از جانب فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها، آن‌ها را به وتوی این طرح تهدید کرد.

تهدید روسیه به وتوی طرح فرانسه وانگلیس در خصوص سوریه