اونس طلا 1263 دلار/ فلز زرد همچنان سرگردان موعد افزایش نرخ بهره در آمریکا

اونس طلا 1263 دلار/ فلز زرد همچنان سرگردان موعد افزایش نرخ بهره در آمریکا
قیمت طلا در بازارهای جهانی پس از یک هفته بی فروغ در مبادلات امروز 5.26 دلار کاهش یافت چراکه بازار همچنان در انتظار افزایش نرخ بهره بانکی آمریکاست.

اونس طلا 1263 دلار/ فلز زرد همچنان سرگردان موعد افزایش نرخ بهره در آمریکا