اشتغال زایی با پرورش ماهی زینتی

اشتغال زایی با پرورش ماهی زینتی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

حرفه ای که جوان بیرجندی را به تامین کننده 70 درصد ماهی زینتی استان تبدیل کرده است.

اشتغال زایی با پرورش ماهی زینتی