استقلال خوزستان صفر – پرسپولیس صفر؛ تا پایان دقیقه 10

استقلال خوزستان صفر – پرسپولیس صفر؛ تا پایان دقیقه 10
دیدار دو تیم پرسپولیس و استقلال خوزستان لحظاتی پیش در ورزشگاه غدیر اهواز آغاز شد.

استقلال خوزستان صفر – پرسپولیس صفر؛ تا پایان دقیقه 10