ادامه رسوایی اخلاقی ترامپ؛ مدارک جنجالی بیشتری منتشر شد

ادامه رسوایی اخلاقی ترامپ؛ مدارک جنجالی بیشتری منتشر شد
یک هفته پس از انتشار فیلم اظهارات رکیک ترامپ، ادعاهای تازه‌ای در مورد وی منتشر شده که سلامت اخلاقی وی را بیش از پیش زیر سوال می‌برد.

ادامه رسوایی اخلاقی ترامپ؛ مدارک جنجالی بیشتری منتشر شد