اختصاصی/ حضور بیرانوند با دست شکسته در تمرین تیم ملی

اختصاصی/ حضور بیرانوند با دست شکسته در تمرین تیم ملی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

اختصاصی/ حضور بیرانوند با دست شکسته در تمرین تیم ملی