Tag Archive: 50

عرضه کارت‌های خرید 10 تا 50 میلیون تومانی توسط بانک‌ها

عرضه کارت‌های خرید 10 تا 50 میلیون تومانی توسط بانک‌هامعاون نظارت بانک مرکزی گفت: در جهت افزایش تقاضای کل و خروج از رکود بانک مرکزی بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری به بانک ها ابلاغ شده و … عرضه کارت‌های خرید 10… (READ MORE)