مجمع کمیته ملی المپیک

مجمع کمیته ملی المپیک
چهل و سومین مجمع کمیته ملی المپیک با حضور کلیه اعضا برای اعزام تیم ها به المپیک برگزار شد.
۱۷:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


مجمع کمیته ملی المپیک

چهل و سومین مجمع کمیته ملی المپیک با حضور کلیه اعضا برای اعزام تیم ها به المپیک برگزار شد.
۱۷:۱۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


مجمع کمیته ملی المپیک

دانلود موزیک