ظریف راهی لهستان شد

ظریف راهی لهستان شد
وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز تهران را به مقصد ورشو ترک کرد.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


ظریف راهی لهستان شد

وزیر امور خارجه کشورمان عصر امروز تهران را به مقصد ورشو ترک کرد.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


ظریف راهی لهستان شد

bluray movie download