احضار مسئولین منطقه ۱۵ شهردای تهران به دادسرا

احضار مسئولین منطقه ۱۵ شهردای تهران به دادسرا
دادستان تهران از احضار مسئولین منطقه ۱۵ شهرداری تهران درباره حادثه پارک رضویه به دادسرا خبر داد.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


احضار مسئولین منطقه ۱۵ شهردای تهران به دادسرا

دادستان تهران از احضار مسئولین منطقه ۱۵ شهرداری تهران درباره حادثه پارک رضویه به دادسرا خبر داد.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


احضار مسئولین منطقه ۱۵ شهردای تهران به دادسرا

آهنگ جدید