واکنش سپاهانی ها به حرف های نویدکیا/ دروغ می گوید!

واکنش سپاهانی ها به حرف های نویدکیا/ دروغ می گوید!
دوشنبه شب محرم نویدکیا در برنامه 90 از مشکلاتش با مربیان دو سال گذشته سپاهان گفت.

واکنش سپاهانی ها به حرف های نویدکیا/ دروغ می گوید!

دوشنبه شب محرم نویدکیا در برنامه 90 از مشکلاتش با مربیان دو سال گذشته سپاهان گفت.
واکنش سپاهانی ها به حرف های نویدکیا/ دروغ می گوید!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی