نقشه قالیباف برای کل شهر تهران!

نقشه قالیباف برای کل شهر تهران!
شهردار تهران گفت: بر اساس طرح جامع شهری، شهر تهران باید به شهری دانش بنیان تبدیل شود.
۱۷:۱۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳ خرداد


نقشه قالیباف برای کل شهر تهران!

شهردار تهران گفت: بر اساس طرح جامع شهری، شهر تهران باید به شهری دانش بنیان تبدیل شود.
۱۷:۱۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳ خرداد


نقشه قالیباف برای کل شهر تهران!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی