ترامپ ادعایش درباره ایران را پس گرفت

ترامپ ادعایش درباره ایران را پس گرفت
به گزارش اسوشیتدپرس از واشنگتن، دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا در اقدامی نادر اذعان کرد ادعای وی درمورد اینکه ویدئویی را درخصوص انتقال پول نقد از آمریکا به ایران دیده ، اشتباه بوده است.
۱۸:۰۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد


ترامپ ادعایش درباره ایران را پس گرفت

به گزارش اسوشیتدپرس از واشنگتن، دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا در اقدامی نادر اذعان کرد ادعای وی درمورد اینکه ویدئویی را درخصوص انتقال پول نقد از آمریکا به ایران دیده ، اشتباه بوده است.
۱۸:۰۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۵ مرداد


ترامپ ادعایش درباره ایران را پس گرفت

موبایل دوستان