آزادی هفت ایرانی از زندان راس الخیمه امارات

آزادی هفت ایرانی از زندان راس الخیمه امارات
همزمان با ماه مبارک رمضان و در پی رایزنی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دوبی با دیوان حاکم راس الخیمه هفت زندانی ایرانی در این امارت مورد عفو قرار گرفته و بزودی پس از طی مراحل قانونی آزاد و به میهن اسلامی باز می گردند.
۱۹:۱۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


آزادی هفت ایرانی از زندان راس الخیمه امارات

همزمان با ماه مبارک رمضان و در پی رایزنی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دوبی با دیوان حاکم راس الخیمه هفت زندانی ایرانی در این امارت مورد عفو قرار گرفته و بزودی پس از طی مراحل قانونی آزاد و به میهن اسلامی باز می گردند.
۱۹:۱۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۹ خرداد


آزادی هفت ایرانی از زندان راس الخیمه امارات

تکنولوژی جدید