سعودی ها از چه وحشت دارند؟

سعودی ها از چه وحشت دارند؟
دولت های عراق و سعودی طی روزهای گذشته یک ماراتن تبلیغاتی را در ارتباط با عملیات فلوجه به راه انداخته اند که در یک سوی آن ریاض ازهمه امکانات خود برای جلوگیری از آزادی فلوجه، شهر تحت اشغال داعش درحدود ۵۵ کیلومتری غرب بغداد، استفاده کرده و بغداد برای مقابله با این جنجال یک تور خاورمیانه ای ترتیب داده است.
۱۸:۲۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


سعودی ها از چه وحشت دارند؟

دولت های عراق و سعودی طی روزهای گذشته یک ماراتن تبلیغاتی را در ارتباط با عملیات فلوجه به راه انداخته اند که در یک سوی آن ریاض ازهمه امکانات خود برای جلوگیری از آزادی فلوجه، شهر تحت اشغال داعش درحدود ۵۵ کیلومتری غرب بغداد، استفاده کرده و بغداد برای مقابله با این جنجال یک تور خاورمیانه ای ترتیب داده است.
۱۸:۲۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


سعودی ها از چه وحشت دارند؟

خرم خبر