روی خط خبر/ وزارت بهداشت: عرضه داروهای غیرمجاز، خارج از نظارت است

روی خط خبر/ وزارت بهداشت: عرضه داروهای غیرمجاز، خارج از نظارت است
یک نماینده مجلس گفت: مجلس این آمادگی را دارد که خلاهای موجود در زمینه نظارت، خصوصاً نظارت بر عطاری ها، باشگاه های بدنسازی و آرایشگاه ها را با قانون نویسی پر کند.
۱۸:۱۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ خرداد


روی خط خبر/ وزارت بهداشت: عرضه داروهای غیرمجاز، خارج از نظارت است

یک نماینده مجلس گفت: مجلس این آمادگی را دارد که خلاهای موجود در زمینه نظارت، خصوصاً نظارت بر عطاری ها، باشگاه های بدنسازی و آرایشگاه ها را با قانون نویسی پر کند.
۱۸:۱۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ خرداد


روی خط خبر/ وزارت بهداشت: عرضه داروهای غیرمجاز، خارج از نظارت است

اسکای نیوز