دانشجوی ایرانی داروی دیابت کشف کرد

دانشجوی ایرانی داروی دیابت کشف کرد
دانشجوی ایرانی دانشگاه بارسلونای اسپانیا ، داروی جدیدی برای درمان دیابت نوع ۲، کبد چرب و بیماری های متابولیکی کشف کرد.
۱۷:۴۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۶ مرداد


دانشجوی ایرانی داروی دیابت کشف کرد

دانشجوی ایرانی دانشگاه بارسلونای اسپانیا ، داروی جدیدی برای درمان دیابت نوع ۲، کبد چرب و بیماری های متابولیکی کشف کرد.
۱۷:۴۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۶ مرداد


دانشجوی ایرانی داروی دیابت کشف کرد

car