احداث بزرگ‌ترین فرودگاه جهان در استانبول

احداث بزرگ‌ترین فرودگاه جهان در استانبول
سال 2018 بزرگ‌ترین فرودگاه دنیا در استانبول افتتاح خواهد شد. فاز اول پروژه ساخت سومین فرودگاه شهر استانبول که قرار است با ظرفیت …

احداث بزرگ‌ترین فرودگاه جهان در استانبول

سال 2018 بزرگ‌ترین فرودگاه دنیا در استانبول افتتاح خواهد شد. فاز اول پروژه ساخت سومین فرودگاه شهر استانبول که قرار است با ظرفیت …
احداث بزرگ‌ترین فرودگاه جهان در استانبول