شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور

شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور
وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور خبرداد
۲۰:۰۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ مرداد


شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور

وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه ای از شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور خبرداد
۲۰:۰۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۳۰ مرداد


شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور