پوتین وارد شبکه جزیره کریمه شد

پوتین وارد شبکه جزیره کریمه شد
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به شبه جزیره کریمه که حدود دو سال قبل با رای اکثریت مطلق ساکنانش به روسیه ملحق شد، سفر کرد.
۱۷:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


پوتین وارد شبکه جزیره کریمه شد

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به شبه جزیره کریمه که حدود دو سال قبل با رای اکثریت مطلق ساکنانش به روسیه ملحق شد، سفر کرد.
۱۷:۲۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۹ مرداد


پوتین وارد شبکه جزیره کریمه شد

موزیک جوان