اميدواريم جهش در روابط اقتصادی دو كشور به وجود ‌آيد

اميدواريم جهش در روابط اقتصادی دو كشور به وجود ‌آيد
علي لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی امروز با سليم الجبوری، رييس مجلس عراق ديدار كرد. او كه روز جمعه براي ديدار با مقامات جمهوری …

اميدواريم جهش در روابط اقتصادی دو كشور به وجود ‌آيد

علي لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی امروز با سليم الجبوری، رييس مجلس عراق ديدار كرد. او كه روز جمعه براي ديدار با مقامات جمهوری …
اميدواريم جهش در روابط اقتصادی دو كشور به وجود ‌آيد

خبرگزاری ایران