تظاهرات در آلمان در آستانه سفر اوباما

تظاهرات در آلمان در آستانه سفر اوباما
هزاران آلمانی در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور تظاهرات کردند.
۰۷:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


تظاهرات در آلمان در آستانه سفر اوباما

هزاران آلمانی در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور تظاهرات کردند.
۰۷:۴۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


تظاهرات در آلمان در آستانه سفر اوباما

پسورد نود 32

فیلم سریال آهنگ