کشته شدن وزیر ایالتی پاکستان به ضرب گلوله طالبان

کشته شدن وزیر ایالتی پاکستان به ضرب گلوله طالبان
یکی از وزرای ایالتی پاکستان به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد.
۱۸:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


کشته شدن وزیر ایالتی پاکستان به ضرب گلوله طالبان

یکی از وزرای ایالتی پاکستان به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد.
۱۸:۴۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۴ اردیبهشت


کشته شدن وزیر ایالتی پاکستان به ضرب گلوله طالبان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

اسکای نیوز