توسعه خودپردازها در عصر موبایل‌بانکینگ

توسعه خودپردازها در عصر موبایل‌بانکینگ
شاید برایتان عجیب باشد که بدانید، درست بر خلاف ایران، کشورهای پیشرفته در نظام بانکداری، در حال جمع‌آوری خودپردازها (ATM) هستند. مدت زیادی …

توسعه خودپردازها در عصر موبایل‌بانکینگ

شاید برایتان عجیب باشد که بدانید، درست بر خلاف ایران، کشورهای پیشرفته در نظام بانکداری، در حال جمع‌آوری خودپردازها (ATM) هستند. مدت زیادی …
توسعه خودپردازها در عصر موبایل‌بانکینگ

آپدیت نود 32 ورژن 8

عکس