مقایسه هزینه آب و برق در ایران و جهان

مقایسه هزینه آب و برق در ایران و جهان
با ورود فصل بهار و نزدیک شدن پیک مصرف آب و برق هشدارهای مسئولان وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب و برق بخش خانگی بیشتر و بیشتر می‌شود. مسئولان طی سال‌های اخیر تاکید دارند آب و برق با مبلغی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که برای دولت صرفه ندارد.

مقایسه هزینه آب و برق در ایران و جهان

با ورود فصل بهار و نزدیک شدن پیک مصرف آب و برق هشدارهای مسئولان وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب و برق بخش خانگی بیشتر و بیشتر می‌شود. مسئولان طی سال‌های اخیر تاکید دارند آب و برق با مبلغی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که برای دولت صرفه ندارد.
مقایسه هزینه آب و برق در ایران و جهان

آپدیت آفلاین نود 32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی